Smisk på uppfostringsanstalt

Under 30-talet arbetade jag på en av de uppfostringsanstalter som fanns runt om i landet under seklets tidigare skede. Strax efter min gymnasie examen började jag arbeta utanför Växjö på Helmstedtska anstalten. Här bodde både pojkar, unga män, flickor och unga kvinnor. Från 13-års åldern upp till 21 år kunde vanartiga pojkar och flickor dömas till anstalten. Ofta rörde det sig om stöld men också grövre brott som misshandel och dråp som de intagna gjort sig skyldiga till.

De intagna fick arbeta med diverse sysslor under sin vistelse för att arbeta av sin skuld till samhället. Det som kännetecknade uppfostringsanstalterna var att upproriskhet och annat bestraffades med aga både för pojkar och flickor. Nästan varje dag under mina 4 år på anstalten utdelades aga för någon typ av förseelse. Oftast var det mindre allvarliga saker som uppkäftighet, vägran att arbeta, slagsmål mellan de intagna osv. Sådant bestraffades snabbt med en röd och öm bakdel. Pojkar upp till 15 år bestraffades med björkris på bar stjärt, äldre pojkar med rotting på bar stjärt. Flickor upp till 15 års ålder bestraffades oftast med handsmisk men i undantagsfall även med björkris, äldre flickor upp till 21 års ålder gavs alltid björkris.

Mindre pojkar och flickor togs oftast över knät inne på sitt rum för agan, medan äldre fick ligga på mage över några kuddar med stjärten. Detta gällde vid mindre brott mot reglerna, då gavs ”normal aga”, ett tiotal rapp med björkriset eller rottingen om flickan/pojken låg still coh tog agan utan att krångla. Krånglades det innan eller under agan ökades ibland straffet till tjugo slag. Det var en omtumlande upplevelse att komma till anstalten och utdela bestraffningar till flickor och pojkar som i vissa fall nästan var i min ålder. Jag upptäckte snabbt att jag var mycket intresserad av agans utdelande, speciellt till flickorna. Själv hade man knappt sett ett naket kvinnfolk innan och nu fick man beordra unga flickor att klä av sig, lägga upp sig över ett par kuddar i sängen och ge dom stryk med ett gott björkris. Det var himmelriket för mig att se dessa små söta flickors unga stjärtar  upplagda för riset. När riset började bita i skinnet ålade de sig, sparkade särandes med benen och visade upp sitt stjärthål och de små rosa blygdläpparna. Naturligtvis var det omöjligt att inte bli upphetsad av det, särskilt de något äldre flickorna i 16 års åldern och uppåt med välutvecklade kroppar. Deras tjut och strykskrik gjorde det bara än mer upphetsande ackompenjerat med skådespelet från deras fittors ryckande och krampaktigta sammandragningar under risets bitande.

Jag märkte snart också att agan av stjärten och låren verkade stimulera de sexuella känslorna hos flickor (betydligt mer än hos pojkar även om det ibland hände att pojkar fick erektion under agan). Stjärtens närhet till underlivet, liksom knipandet av skinkorna, krampaktiga rörelser med stjärten och fittan, liksom gnidandet av blygdläpparna och klitoris mot kuddarna som de låg över gjorde att en del flickor blev upphetsade. Tydligast såg man det på de flickor som kommit upp i puberteten och var runt 14-17 år. Yngre och äldre flickor syntes inte lika ofta bli upphetsade. Det var fascinerande att se deras blygdläppar svälla och hur de blev blöta i fittan. Vid många tillfällen var deras fittor drypande av sin egna safter vid agans slut. Jag är rädd att man ibland gav dem extra rapp för att få fortsätta titta på skådespelet….

All aga övervakades dock av en kvinnlig skötare så att man inte skulle förledas att göra mer än bara titta. Hon hade också rätt att avsluta agan när hon ansåg det nödvändigt. De flesta av dessa kvinnor blev dock lika upphetsade tror jag och det var inte ovanligt att de själva manade på om fler och hårdare rapp på den stackars flickans rödstrimmiga sjärt. När en intagen elev bröt mot någon allvarligare regel som att, slå en skötare, rymma eller rymningsförsök, upprepad uppstudsighet osv. utdelades hård aga. Det beslutades av föreståndarinnan på anstalten och gavs i ett speciellt rum kallat penitensen.

Jag tänkte berätta om en flicka som hette Anna Rikardsson och var vid tillfället 19 år. Hon hade rymt från anstalten men infångades av länsman och återfördes till oss några dagar senare. Anna fördes in till föreståndarinnans kontor där hon meddelades att hon någon timma senare skulle erhålla hård aga i penitensen. Anna var en bedårande vacker ung kvinna, 1,60 lång och liten i kroppen, smal men med höfter och barm som en betydligt kraftigare kvinna. Hennes mörka långa hår var uppsatt i nacken i en fläta. När hon tillsades att hon skulle erhålla hård aga bröt hon ut i gråt som en liten skolflicka. Jag hade under de senaste två åren agat henne många gånger med henne liggandes över några kuddar på sin säng men aldrig i penitensen. Föreståndarinnan hade dock berättat för mig att Anna en gång (innan jag började på anstalten) erhållit hård aga när hon var 16 år och nog mindes den sessionen med rädsla i sinnet. Jag var mycket förtjust i Anna och kunde inte förstå varför hon valt att rymma när hon visste vad som väntade vid hennes återkomst.De gånger jag agat henne brukade hon ta sin aga mycket väl, utan allt för mycket krångel. Anna var en av de flickor som fortsatte att bli upphetsad av aga trots att hon passerat 15-17 års intervallet. Hon brukade ha svullna blygdläppar redan när hon fick order att lägga upp sig och en simmig kåt blick där hon låg över sina kuddar med stjärten i vädret och tittade på mig där jag stod med riset i hand. Ibland la hon sig självmant med lätt särade ben över kuddarna som för att med vilje visa upp vad hon gömde mellan sina fasta skinkor. Under de första slagen brukade hon grymta och gny lågt medans hennes fitta blev allt mer blöt av hennes upphetsning. Några slag senare brukade hon dock börja gråta men hennes fitta blev inte mindre blöt för det.

 

Min uppgift var nu att hämta upp en av de baljor från källaren där risen för hård aga förvarades. Dessa ris var längre, ca. 0,8-1 meter i längd och hade stått lagrade i saltlake minst två dagar. Två risknippen placerade jag i en spann med saltlake och tog med till penitensen. Det ena risknippet var ett ”vanligt” ris och det andra var ett knutat ris, vilket innebar att man gjort små knutar på vidjorna de sista 2 decimeterna. Det innebar att ett sådant ris gjorde betydligt kraftigare ränder i stjärten och också slog hål på skinnet.

Föreståndarinnan mötte mig i penitensen en stund senare och sa att hon beordrat en av vakterskorna att hämta Anna. Anna leddes in av en av vakterskorna och var iklädd sitt nattlinne. Föreståndarinnan frågade Anna om hon förstod varför hon skulle agas och med skrämd blick tittade hon upp och nickade svagt. Jag såg att hon inte riktigt hade sin vanliga simmiga kåta blick i ögonen nu, hon var ju medveten om att det nu väntades en helt annan nivå på aga och smärta. Agan kommer utdelas precis som förra gången du var här i penitensen, men eftersom du är äldre nu och förra gången tydligen inte räckte för att du ska sköta dig kommer det ges fler rapp denna gång, sa föreståndarinnan strängt. Föreståndarinnan beordrade Anna att ta av sig sitt nattlinne vilket togs om hand av vakterskan. Helt naken fördes nu Anna fram till hästen. Detta var första gången jag såg henne helt naken, hade aldrig sett hennes runda fina bröst förut. Med små ynkliga steg klev hon fram till hästen som var en ställning som liknade en plint från gymnastiksalen. De två  främre benen var dock betydligt kortare vilket fick delinkventen att ligga framåt med kroppen och huvudet betydligt lägre än stjärten. Hästen hade också en upphöjning längst bak på den vadderade ytan för att ytterligare få delikventen att puta upp med stjärten. Anna la upp sig och jag drog henne lite framåt för att ytterligare tippa hennes kropp framåt och få stjärten högt på topp. Hennes händer fastgjordes med läder remmar innan jag sedan la en tjock läder rem över hennes korsrygg. När den drogs åt svankades Annas rygg och stjärten putade upp mer. Härefter gjorde jag fast hennes ben vid hästens bakben. En läderrem las runt varje knäveck till respektive bakben vilket gjorde att Annas ben särades ordentligt.

Anna visade nu upp allt hon hade mellan benen, jag kunde tydligt se hennes lilla runda stjärthål och hennes vackra blygdläppar som nu hade särats lite utav hennes ställning. Jag tog ett par steg tillbaka och beundrade henne – det är nog fortfarande något av det mest upphetsande jag sett i mitt liv. Jag plockade upp det vanliga risknippet ur spannen och skakade av dropparna från det. Nu hörde jag Anna börja snyfta och med ynklig röst be om förlåtelse för att hon rymt. Jag tog plats snett bakom Anna och tittade på förståndarinnan som nickade att jag kunde börja agan. Annas blygdläppar var lite svullna men inte så mycket som de brukade vara inför aga, kanske var hennes rädsla större än upphetsningen. Jag höjde riset högt och slog med full kraft på Annas stjärt. Hon grymtade till men skrek inte. Med ungefär 10 sekunders mellanrum la jag sedan på horisontella rapp tvärsöver vänster och höger skinka. Annas strykställning gjorde ju att risvidjorna också tog lite grann mellan benen över både hennes stjärthål och fitta. Efter sex slag började Anna gråta och skrek sedan med varje rapp. Röda linjer började korsa stjärten och Anna försökte slingra sig på hästen men satt fast som i ett järngrepp. Vid tolv slag skrek Anna rakt ut och stora tunga tårar rann ner för hennes kinder. Nu avbröts agan kort och föreståndarinnan lät Anna dricka lite vatten. Jag tog en svamp och tvättade av hennes stjärt och lår. När förståndarinnan och vakterskan tittade bort och diskuterade något så gned jag med svampen mellan benen och över fittan på Anna. Min tanke var att om hon blev lite upphetsad så skulle agan vara lättare att ta för jag började tycka synd om henne. Jag var aldrig riktigt förtjust i att ge hård aga då jag tyckte att det gavs för mycket stryk till flickorna. Anna lugnade sig nu lite och hennes gråt avtog till ett svagt hulkande. Agan var dock inte över än på ett tag utan nu byttes till det knutade riset. Knutat ris gavs på låren från stjärten ner till knävecken. Anledningen att det inte gavs på själva sjärten var att flickorna skulle kunna sitta ner när de arbetade. Nog för att de hade svårt att sitta ner efter vanligt ris också, men de miste inte huden på samma sätt som med knutat ris. Åter tog jag upp min ställning bakom Anna och började slå på låren. Snabbt började Anna skrika och gråta igen. Rappen las på ett efter ett tills låren var mörkröda och huden spruckit på flera ställen. Anna skrek och kastade med huvudet så föreståndarinnan klev fram och tog ett ordentligt nyptag i nacken på henne och höll hennes huvud ner mot hästens vaddering. Ytterligare 5-6 slag gavs på låren innan förståndarinnan åter avbröt agan. Anna fick nu än en gång dricka lite vatten och jag tvättade av hennes sjärt och lår med svampen. Nu fick Anna vila några minuter tills hon började återfå lite självkontroll och hennes gråt avtog lite. När jag sedan åter gick till baljan och plockade upp det vanliga riset började dock Anna gråta och snyfta högre igen. Hon var nog fullt medveten från hennes tidigare session i penitensen om att den smärtsammaste delen av agan återstod. Anna bönade och bad förståndarinnan om förlåtelse och att hon skulle slippa mer aga. Föreståndarinnan svarade inte utan nickade bara till mig att fortsätta. Den sista delen av agan gavs med vertikala slag uppifrån och ner på delikventens stjärt. Här började man längst till vänster på stjärten och flyttade sedan slagen en liten bit åt höger tills ytterkanten på högra skinkan risades, sedan tillbaka igen. En stor del av dessa slag tog i mitten på stjärten rakt mellan benen på flickan. Jag höjde åter riset högt över huvudet och lät riset falla på Annas vänstra skinka. Höjde riset och slog ett par centimeter  till höger om det förra. Nästa slag ytterligare några centimeter till höger. Det fjärde slaget träffade till stor del över Annas mest intima delar. Femte slaget gav jag rakt mellan benen och både anus och blygdläpparna smiskades hårt. Anna avgav hysteriska skrikanden och försökte föra samman sina ben men de satt säkert fast. Hennes muskler i låren spändes och slappnade av om vart annat. Nästa rapp las lite till höger men tog också över underlivet. Ytterligare tre rapp på höger skinka, sedan var det dags att gå tillbaka åt vänster. Anna var genomsvett, jag såg hur hennes hår var fuktigt och ryggen badade i svett. Hon andades tungt och stötvis, skrek vid varje rapp och grät för fullt däremellan. Jag slog åter igen över hennes sargade stjärt denna gång från höger vandrandes mot vänster. Ytterligare några slag gavs mellan hennes ben och insidan av skinkorna och vulvan var illröda av risets bitande rapp. När jag kommit till vänstra skinkans ytterdel slutade jag och utgick från att agan var klar, det trodde nog Anna också som tycktes slappna av. Här avslutades normalt agan, men inte denna gång. Pojkar som agades i penitensen las fast på hästen på samma sätt men gavs sedan med en grov rotting över hela stjärten och låren. Varje sådan aga avslutades dock med att björkris gavs med 15 vertikala slag i stjärtskåran över insidan av skinkorna(som inte komms åt med rottingen) och anus. Föreståndarinnan beordrade nu att Annas aga skulle avslutas på samma sätt. Jag försökte protestera men när föreståndarinnan hade bestämt sig gick det inte att ändra hennes uppfattning. Själv ansåg jag detta som helt onödig sadism att fortsätta agan i detta skede, men jag hade inget att säga till om. Jag tittade på Annas rödgråtna och svullna ögon och såg den skräck de avspeglade. Anna bönade med hysteri i rösten om nåd, som inte gavs. Åter tog jag plats bakom Annas särade och uppspärrade stjärt. Höjde riset och lät rappen bita mellan hennes ben igen. Aaaaajjjjjjj, neeeeej, neeeeej – grät och hulkade Anna och skakade som i frossa. Anna försökte till ingen nytta föra samman sina ben och skinkor, jag såg hur hon slet i läderremmarna för att komma loss. Anna avgav de mest isande hysteriska skrik jag nånsin hört när rappen tog över stjärthålet och blygdläpparna. Annas fittas tycktes leva ett eget liv och rörde sig som i konvulsioner med sammandragningar omväxlat med att Anna spärrade ut med stjärten och blygdläpparna särades och visade fittans hemliga öppning.Hon hade ingen kontroll över sin egen kropp längre. Skådespelet fortsatte under vidjornas fruktansvärda bitande och ett par rapp tog rakt i fittöppningen när hennes blygdläppar var som mest utspärrade under sina konvulsioner. Till slut var det över och Anna låg still och hyperventilerade medan hennes gråt sakta skakade hennes kropp och tårarna rann som i floder nerför hennes kinder.

Vi lät henne ligga så några minuter innan jag lossade remmarna. Jag fick hjälpa henne upp och hon kunde nästan inte stå på benen. På vingliga ben tvingades hon niga inför föreståndarinnan och be om förlåtelse för sin rymning. Föreståndarinnan förmanade henne att hon verkligen hoppades att inte behöva se henne i penitensen för ännu en session. Hon leddes därefter av vakterskan till sitt rum.

Anna låg på mage under ganska många nätter härefter. Den här agan ändrade hennes beteende och hon var betydligt lugnare, fogligare och mer skötsam under sin resterande tid på anstalten. Jag tror att jag fick nöjet att aga henne med ris kanske 3-4 gånger till innan hon fyllde tjugo år och blev utsläppt. Anna hade fortfarande ärr kvar i stjärtskåran och på blygdläpparna av ris slagen mellan benen. Några år senare träffade jag Anna och hon hade då gift sig och fött tre barn. Hon berättade då att hon med fasa tänkte tillbaka på den gången i penitensen och att det verkligen ändrat hennes liv. Anna ville för allt i livet inte behöva uthärda en sådan aga igen och hade bestämt sig för att sköta sig och inte hamna i klammeri med rättvisan igen.

 

Kommentera

Loading...